ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ

Στους  συμμετέχοντες, οι οποίοι θα διακριθούν, θα δοθούν τα απαραίτητα εφόδια, τα οποία θα τους επιτρέψουν να εξελίξουν την ιδέα τους σε επιχειρηματική δραστηριότητα. Θα συμμετέχουν σε ένα 6μηνο πρόγραμμα επώασης, το οποίο περιλαμβάνει εκπαίδευση και δικτύωση.

BACK

Ειδικότερα:

 

  • Coaching από διακεκριμένους επιχειρηματίες και εξειδικευμένους leadership coaches

 

  • Mentoring από επιτυχημένους επιχειρηματίες

 

  • Εκπαίδευση στο πλαίσιο συνεργασίας με Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς και Ιδιωτικά Κολλέγια και Πανεπιστήμια

 

  • Σεμινάρια και εργαστήρια από καταξιωμένους επιστήμονες

 

  • Δικτύωση με τις σημαντικότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα

 

  • Υποστήριξη στο πλαίσιο αναζήτησης επιχειρηματικών κεφαλαίων με στόχο την υλοποίηση των ιδεών – προτάσεων των διαγωνιζομένων

 

  • Δικαίωμα χρήσης του λογοτύπου OLIVE CHALLENGE στο επικοινωνιακό υλικό και το site τους