< ΠΙΣΩ

Q&A

 • Ποιους κλάδους του ελαιοκομικού τομέα αφορά ο Διαγωνισμός;

  Δεκτές γίνονται καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, ιδέες για βελτίωση ή/ και εξέλιξη του κλάδου της ελαιοκαλλιέργειας, ελαιοποίησης, τυποποίησης, προώθησης, διακίνησης, διανομής, εξαγωγών, προστασίας περιβάλλοντος, στρατηγικής μάρκετινγκ, υλικών συσκευασίας, τεχνολογικών βελτιώσεων, νέων χρήσεων των προϊόντων, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλη φάση της παραγωγής ή των υπηρεσιών που αναπτύσσονται γύρω από τον ελαιοκομικό τομέα

   

  Ενδεικτικά:

  • Συστήματα ολικής διαχείρισης αποβλήτων

  • Συστήματα αξιοποίησης των αποβλήτων

  • Μέθοδοι εντοπισμού και ελέγχου φορτίων

  • Εισαγωγή λογισμικού ευέλικτου και φιλικού προς το χρήστη

  • Διαδικασία παραγωγής καινοτόμων τελικών προϊόντων για το ράφι

  • Χρήση νέων τεχνολογιών στον πρωτογενή, τον δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα

  • Χρήση νέων υλικών, φιλικών προς το περιβάλλον

  • Ενσωμάτωση πράσινων τεχνολογιών

  • Μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος στις διαδικασίες καλλιέργειας, ελαιοποίησης, τυποποίησης και διακίνησης των ελαιοκομικών προϊόντων

   

   

 • Πώς ορίζεται η καινοτομία;

  Καινοτομία είναι μια αλλαγή, η οποία δημιουργεί ή/ και προσθέτει αξία και παρέχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εν προκειμένω στον ελαιοκομικό τομέα και τα προϊόντα του, έστω και εάν αυτό συμβαίνει μια συγκεκριμένη στιγμή σε ένα συγκεκριμένο τόπο.  Για παράδειγμα, μια διεθνής εξέλιξη η οποία υιοθετείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, προσαρμόζεται στα ελληνικά δεδομένα, και ενδεχομένως αντιμετωπίζει αναγνωρισμένα προβλήματα ή εξελίσσει την ελληνική παραγωγή, αποτελεί τη συγκεκριμένη στιγμή καινοτομία.

   

 • Ένα ερευνητικό κέντρο μπορεί να υποβάλλει πρόταση;

  Ναι, μπορεί.

 • Ποια θα είναι τα οφέλη για τις προτάσεις που θα προκριθούν;

  Οι ομάδες και τα άτομα που θα διακριθούν θα συμμετέχουν σε ένα 6μηνο πρόγραμμα επώασης, το οποίο περιλαμβάνει:

   

  • Coaching από διακεκριμένους επιχειρηματίες και εξειδικευμένους leadership coaches

  • Mentoring από επιτυχημένους επιχειρηματίες

  • Εκπαίδευση στο πλαίσιο συνεργασίας με Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς και Ιδιωτικά Κολλέγια και Πανεπιστήμια

  • Σεμινάρια και εργαστήρια από καταξιωμένους επιστήμονες

  • Δικτύωση με τις σημαντικότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα

  • Υποστήριξη στο πλαίσιο αναζήτησης επιχειρηματικών κεφαλαίων με στόχο την υλοποίηση των ιδεών – προτάσεων των διαγωνιζομένων

  • Δικαίωμα χρήσης του λογοτύπου OLIVE CHALLENGE στο επικοινωνιακό υλικό και το site τους

   

   

 • Με ποια ιδιότητα μπορώ να υποβάλλω αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό;

  Αίτηση στο διαγωνισμό μπορείς να υποβάλλεις με οποιαδήποτε ιδιότητα: δηλαδή ως φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, επιχειρηματίας,  Start up, ΜΜΕ ή φοιτητής, που επιθυμεί να αναπτύξει μια καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα στον ελαιοκομικό τομέα.

   

 • Ποιοι δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό;

  Όσες/οι είναι κάτω των 18 ετών. Επίσης όσων η ιδέα/ πρότασή τους δεν αφορά τον ελαιοκομικό τομέα.

   

 • Μέχρι πότε μπορώ να καταθέσω την αίτησή μου;

  Μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου 2020.

 • Τα πνευματικά δικαιώματα της ιδέας/ πρότασής μου προστατεύονται από τη διοργάνωση;

  Η διοργάνωση δεσμεύεται να μην δημοσιεύσει καμία εκ των ιδεών/ προτάσεων οι οποίες θα υποβληθούν και δεν θα προκριθούν. Ωστόσο, την αποκλειστική ευθύνη για την κατοχύρωση της κάθε ιδέας/πρότασης την έχει ο εκάστοτε συμμετέχων.

   

 • Εάν την ιδέα/πρότασή μου την έχω υποβάλλει και σε άλλο διαγωνισμό,

  μπορώ να την υποβάλλω και στο OLIVE CHALLENGE;

  Ναι, μπορείτε.

 • Πόσα άτομα επιτρέπεται να συμμετέχουν σε μια ομάδα;

  Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό.

 • Οι ομάδες που θα προκριθούν κατά την αξιολόγηση από τις Επιτροπές

  θα υποστηριχθούν από την διοργάνωση στην προετοιμασία τους

  για την παρουσίαση της ιδέας/ πρότασής τους στο Demo Day;

  Ναι, οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευθούν στο πώς να παρουσιάσουν την ιδέα τους.

   

 • Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν;

  Ναι, είναι δωρεάν.

 • Τι σημαίνει Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα;

  Οι Περιβαλλοντικές επιπτώσεις ορίζονται ως το «αποτύπωμα» μιας εταιρείας στο περιβάλλον και σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας και πρώτων υλών, με την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, με τη διάθεση απορριμάτων κ.ά.

   

Παρακαλούμε να ελέγχεται συχνά τα Q&As, καθώς η σελίδα θα ανανεώνεται κάθε φορά που θα λαμβάνουμε ερώτημα σχετικά με το διαγωνισμό το οποίο δεν έχει απαντηθεί!

 

Επίσης μπορείτε να υποβάλετε οποιαδήποτε ερώτηση έχετε στο info@olivechallenge.org

SITE MAP:

Δ: Ξενοφώντος 15Α,

Αθήνα 105 57

Τ: 210 3238 315

F: 210 3238 063

E: info@olivechallenge.org

TIMELINE

Η ΙΔΕΑ

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

- Κανονισμός

- Γιατί να συμμετέχω

- Q & A

- The OC Incubator

- Δήλωσε Συμμετοχή

OLIVE CHALLENGE 2018

ADVISORY COMMITTEE

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

- Γίνε Μέλος

ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ

ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

MEDIA KIT